Jednodenní kurzy - rozsah 10 výukových hodin
 
Cena 1650,- Kč
 
Jednodenní kurzy probíhají převážně v sobotu (pro skupiny cca 8-10 účastníků lze projednat jiný termín)
 

 
Jednodenní kurz s obecným zaměřením - pro začátečníky 
 
Kurz je určen nejen majitelům videokamer, ale i těm, kteří o koupi videokamery uvažují. 
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy práce s digitálním videem.
 
Náplň kurzu:
 
 Základy z digitálního videa  1 hod.
 Technika, software a video  2 hod.
 Základy práce s videokamerou  2 hod.
 Základy práce se zvukem  1 hod.
 Základy editace videozáznamu  2 hod.
 Diskuze, konzultace  2 hod.

Předběžná objednávka
 
Po vstřebání získaných informací doporučujeme prohloubit si znalosti v některém z dalších kurzů, které jsou již zaměřeny na praktickou výuku.
 


Jednodenní kurz - teorie a praktická výuka práce s kamerou
 
Kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti pořizování videozáznamu a efektivní práce s videokamerou.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou pořizování záznamu včetně praktické výuky práce s videokamerou.
 
Náplň kurzu:
 
 Teorie práce s videokamerou  1 hod.
 Vnímání obrazu a práce se záběrem  2 hod.
 Praktická práce s kamerou  5 hod.
 Rozbor pořízených záznamů  1 hod.
 


 
Jednodenní kurz - teorie a praktické práce se zvukem
 
Kurz je určen uchazečům, kteří mají zájem o hlubší znalosti v oblasti pořizování a zpracování audiozáznamů.
Cílem kurzu je seznámení účastníků s problematikou pořizování audiozáznamů včetně praktické výuky editace zvukových záznamů.
 
Náplň kurzu:
 
 Co je to zvuk, jeho šíření a vlastnosti  1 hod.
 Digitalizace zvuku, parametry a záznam do PC  1 hod.
 Záznam mluveného slova  1 hod.
 Základní úprava zaznamenané stopy  1 hod.
 Střih, equalizace, odstranění chyb  1 hod.
 Použití efektů a ruchů, rozložení v prostoru  1 hod.
 Práce se zvukem ve videoeditačním programu  2 hod.
 Praktická mixáž zvukových stop  1 hod.
 Výroba audiopořadu - natáčení, střih, mixáž  1 hod.
 


 
Jednodenní kurz - teorie a praxe střihu videa
 
Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí naučit editovat své videozáznamy do atraktivní a hlavně koukatelné podoby pomocí videoeditačních nástrojů - tedy střihových programů.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou střihu videa včetně praktické výuky editace videozáznamů.

 
Náplň kurzu:
 
 Teorie střihu videa  2 hod.
 Výuka editace videa ve střihovém programu  4 hod.
 Praktické střihové práce s videem  2 hod.
 Tvorba efektů a základních videotriků   2 hod.