U všech typů kurzů teoretická výuka, praktické střihové a editační práce na PC
 probíhají v počítačových učebnách IVAV
 
Praktická část natáčení a práce s kamerou probíhá v interiérech historických objektů
a v přírodních exteriérech Českého ráje a Jizerských hor